_ _
_ _ _ Banner _
_
_ _ _ _ _
_
Bra att veta om Cookies (kakor) och GDPR på FMCC's webplatser
 
Privacy Policy - General Data Protection Regulation

Elsotec AB, 556951-7773, förevisar härmed sin data- och personuppgiftspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

No matter your citizenship or country you may live in we will keep your personal data protected. You may at any time ask about the information we store about you. Please contact Elsotec AB, +46 18 561800 or sales@fmcc.se. Please note data you share with us may be saved until decided not necessary.

Elsotec stricly follows GDPR. Please send GDPR questions to sales@fmcc.se.

Dataskyddspolicy i korthet

Elsotec AB, 556951-7773, samlar in personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) i enlighet med EU allmän dataskyddsförordning, artikel 6 och 13, i syfte att förenkla affärstransaktioner. Det innebär att dina uppgifter sparas när du kommer i kontakt med oss. Så länge uppgifterna är relevanta för uppdraget sparas informationen i interna system. Information om paketmottagares uppgifter kan även finnas i godsspeditörs bokningssystem. Informationen delas inte med någon utanför EU/EES. Enskild person kan begära utdrag om vilken information som finns lagrad om denne. Informationen kan raderas så länge en radering inte strider mot annan gällande lagstiftning (exempelvis bokföringslagen).

För mer information: Kontakta Elsotec AB, 018-561800.

Download GDPR Policy (PDF, in Swedish)
Download Cookie Policy (PDF, in Swedish)


_ _

_ FMCC Distribution ADDRESS
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN
 
CONTACT
Telefon: +46 (0)18-56 18 00

e-mail
 
SHIP TO
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN